'; Om SnowCHALLENGE | SnowCHALLENGE

Om SnowCHALLENGE

Det sies at nordmenn er født med ski på bena. Snøen smelter og vintrene blir kortere grunnet klimaendringene. Når snøen smelter for godt, hvem er vi da?
Det er på tide å spørre oss selv hvilken rolle vi som enkeltindivider spiller i det store bildet, og hvordan man kan utgjøre en stor forskjell med små endringer. 
For å møte klima- og miljøutfordringene må en omstilling skje i samfunnet. Denne omstillingen begynner med deg! 
HVORFOR ER DET VIKTIG?
Fellesnevneren på alle klimaløsninger er mennesker. Mennesker de som utvikler ny teknologi, som tar avgjørelser i politikk og næringsliv og som utgjør vårt sosiale og kulturelle felleskap.
Derfor er det også mennesker som skaper og utvikler rom for endring.
Men så er spørsmålet: hvilken rolle spiller du som individ i det store bildet? Hvordan kan du utgjøre den store forskjellen?
I dette eksperimentet handler om hvordan hvordan det er å prøve å endre noe i sitt liv i en bærekraftig retning, og hvilke ringvirkninger en liten endring kan skape.
HVA PROSJEKTET GÅR UT PÅ
I 30 dager skal vintersportutøvere med koblinger til Oslo Vinterpark eksperimentere med endring. Hver deltaker velger én konkret utfordring, et lite personlig mål de prøver å nå hver dag knyttet til klima, miljø og helse. Dette kan være alt fra å kutte ned på eget forbruk ved å redusere, resirkulere, og bruke om igjen det man har, eller helt til noe enda mer personlig som å meditere hver dag.
Underveis vil deltakerne dele sine historier og erfaringer av utfordringen de valgte på plattformen og sosiale medier, og oppfølges med veiledning, inspirasjon og råd. Her er de sentrale nøkkelordene refleksjoner, opplevelser, sammenhenger og ringvirkninger.
I løpet av prosjektet vil deltagerne, og de berørte, få innsikt i ringvirkningene de kan skape og hvor mektig det å dele sine egne erfaringer med hverandre er på en enkel og morsom måte.
cCHALLENGE – ET ERFARINGSBASERT UNDERVISNINGSVERKTØY
Prosjektet benytter seg av cCHALLENGE-metoden, utviklet av prof. Karen O’Brien ved universitetet i Oslo og levert av selskapet cCHANGE.
SnowCHALLENGE kobles til Oslo Miljøhovedstad 2019 og vil bli frontet av Klimaetaten, Oslo Vinterpark, cCHANGE og andre samarbeidspartnere.